Category: Videos

Stock in my focus – Dongguan Development – Dongguan Video

published: 2019-05-18 08:21:42 หุ้นทางด่วน P/E ไม่ถึง 10 มีอยู่จริง วันนี้ผมพามารู้จัก Dongguan Development บริษัททำทางด่วนในจีนครับ นอกจากจะเป็นบริษัทที่ลักษณะธุรกิจเป็นสัมปทานและผลประกอบการที่ผ่านมาทำได้ดีแล้ว ยังเป็นหุ้นที่ราคาตกลงมารุนแรงในช่วงที่ผ่านมาอีกด้วย เลยเป็นหุ้นที่ผมกำลังสนใจมากในเวลานี้ครับ #stockinmyfocus Stock in my focus – Dongguan Development As…